TRÀ MY##A11-13 Chợ An Đông, An Dương Vương, Phường 9, Quận 5, Tp.Hồ Chí Minh##01227779628