TRANG TIÊN HOÀNG##103, Phan Đình Phùng, Khóm 1, Phường 6, TP. Trà Vinh##02943853609