TƯỜNG HUÊ##Sạp 24-26 Chợ Thiếc, Trần Quý, Phường 4, Quận 11, TP.Hồ Chí Minh##0913893760