TUYẾT QUỐC##H19-H20, TTTM Bà Rịa, Phước Nguyễn, Bà Rịa, Bà Rịa Vũng Tàu##937920687