TÝ ĐIỆU##84, Quốc Lộ 13, Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, Tp.Hồ Chí Minh##0909003496